ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι πελάτες της KSP Consulting έχουν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο έναν φύλακα Δικηγόρο να μπορεί να παρουσιαστεί και να τους εκπροσωπήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου

Με εμπειρία, γνώση, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό οι Δικηγόροι της KSP Consulting στέκονται επάνω από το πρόβλημα του πελάτη τους μελετώντας και επιλέγοντας στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η Europεan Law Firm μέλος στην οποία συμμετέχει ο κυρίως μέτοχος της KSP Consulting , Kostopoulos Law & Associates έχει ένα αρτιότατο δίκτυο με ικανούς συνεργάτες που μπορούν να κινηθούν με αμεσότητα εξυπηρετώντας κάθε νομικό πρόβλημα παρουσιαστεί.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με τα τελειότερα προγράμματα και τους πιο έμπειρους λογιστές να τα χειρίζονται η KSP Consulting υποστηρίζει λογιστικά τους πελάτες της φροντίζοντας να παρακολουθεί κάθε εταιρεία της με ιδιαίτερη επιμέλεια και σχολαστικότητα αντιμετωπίζοντας τον πιθανό φορολογικό έλεγχο στην βάση του που είναι η προσεκτική λογιστική παρακολούθηση και η ενημέρωση του φορολογικού περιβάλλοντος της χώρας που δραστηριοποιείται ο πελάτης.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η KSP Consulting βρίσκεται δίπλα στον πελάτη της εφαρμόζοντας πρακτικές στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού στα ευρύτερα όρια της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και προωθώντας ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης & επιβίωσης ,εναρμονισμένα με την επιχειρηματική σκέψη των Βαλκανίων.