Νομική
Κάλυψη

Η KSP Consulting παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λογιστική
Παρακολούθηση

Η KSP Consulting έχει πρωταρχικό στόχο τηv παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Η KSP Consulting σε συνεργασία με τις εμπειρότερες εταιρείες ελεγκτών, προσφέρει εκτός από τις γνωστές σε όλους υπηρεσίες ελέγχου και μία ευρύτερη δέσμη υπηρεσιών.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Επιχειρισιακή
Στρατηγική

Η KSP Consulting είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συμβουλευτική Επιχειρισιακή Στρατηγική

Η KSP Consulting είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η δυναμική της σύσταση, σε συνδυασμό με τα, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης πεπειραμένα Στελέχη και Συνεργάτες της αποτελεί το βασικό συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της KSP Consulting στηρίζουν συστηματικά τους πελάτες τους ώστε να εξελίξουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους μέσα από εκτενή έρευνα της αγοράς και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων management, που επιτρέπουν την αντικειμενική ανάλυση των καταστάσεων και το σχεδιασμό και υλοποίηση δημιουργικών, πρακτικών και διαχρονικών λύσεων εξασφαλίζοντας ένα απόλυτα υγιές και προσοδοφόρο έδαφος επέκτασης και επαγγελματικών.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η KSP Consulting είναι από τις ελάχιστες εταιρείες συμβούλων που μπορεί πραγματικά να αξιολογήσει και να προτείνει την ιδανική στρατηγική για την επιχείρηση σας.

Διαβάστε τη συνέχεια

Στρατηγικός σχεδιασμός

Εργαλεία Συμβουλευτικής Στρατηγικής:

 • Όραμα Στρατηγικής
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Σχέδιο Στρατηγικής και Εφαρμογή
 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Εργαλεία Συμβουλευτικής Οργάνωσης:

 • Οργανόγραμμα
 • Αντιστοίχηση στρατηγικών με προσωπικούς στόχους εργαζομένων
 • Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: αντικείμενο, καθήκοντα, υπευθυνότητες, δικαιοδοσία
 • Balanced scorecards
 • Σύστημα Ποιότητας: εγχειρίδιο, διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα κλπ.

Τακτικές Οργάνωσης Επιχειρήσεων:

 • Οργανωτική διάρθρωση και ανάπτυξη
 • Πληροφοριακά συστήματα

Εργαλεία Συμβουλευτικής Χρηματοοικονομικών:

 • Κόστος Κεφαλαίου και άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Οικονομικός προγραμματισμός
 • Αποτιμήσεις
 • Επενδυτικό σχέδιο
 • Επιδοτήσεις
 • Διάρθρωση δανείων
 • Έλεγχος κόστουςο
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • Υποστήριξη για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
 • Προσδιορισμό καταλληλότερου τρόπου χρηματοδότησης

Marketing

Η KSP Consulting είναι από τις ελάχιστες εταιρείες συμβούλων που μπορεί πραγματικά να αξιολογήσει και να προτείνει την ιδανική στρατηγική για την επιχείρηση σας, μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι:

 • Σχέδια Marketing και εφαρμογή τους
 • Ανάλυση SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats)
 • Θέση στην αγορά (Positioning)
 • Τμηματοποίηση αγοράς
 • Συνδυασμοί Προϊόντων - Αγορών (PMCs - Product Market Combinations (PMCs)
 • Κανάλια διανομής
 • Στρατηγικές Internet - web marketing
 • Έρευνα Αγοράς
 • Αξιολόγηση Επιχείρησης
  • Χαρακτηριστικά προϊόντων και πλεονεκτήματα για τους χρήστες
  • Κύκλος ζωής και κατάστασης του προϊόντος
  • Εποχικότητα προϊόντος
  • Τιμή προϊόντος, διανομή και τρόποι προώθησης κτλ.
 • Έρευνα Αγοράς
  • Μέγεθος και γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς
  • Τμηματοποίηση της Αγοράς
  • Κύριοι ανταγωνιστές (και ποια είναι τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες τους)
  • Προσδιορισμός Ομάδας-Στόχου και σχετικών αναγκών, επιθυμιών, καταναλωτικών προτύπων, δικτύων διανομής, κτλ.
  • Εποχικότητα αγοράς
  • Τάσεις αγοράς: ανάπτυξη, συρρίκνωση ή σταθεροποίηση κτλ.
 • Ανάλυση PEST : Πολιτικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Τεχνολογικά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της επιχείρησης
 • Ανάλυση SWOT (Ισχυρά και Αδύναμα Σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές)

Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι εφικτό η επιχείρηση:

 • Να προσδιορίσει στόχους
 • Να ορίσει Στρατηγική Μarketing:
  • Θέση
  • Προϊόν
  • Τιμή
  • Διανομή
  • Επικοινωνία / προώθηση

E-mail Marketing & Internet Marketing

Με τον όρο Ε-mail Marketing εννοούμε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου μία εταιρεία να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με το καλύτερο δυνατό απότελεσμα.

Με τον όρο Internet Marketing εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στο διαδίκτυο, προκειμένου μία εταιρεία να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με το καλύτερο δυνατό απότελεσμα.

Social Media Marketing

Το Social Media Marketing είναι η αξιοποίηση των Social Networks (μέσων κοινωνικής δικτύωσης), για τη προβολή και την προώθηση μιας μάρκας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσα από το χτίσιμο μιας Online κοινότητας χρηστών.

Τα πιο διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Flickr.

Αναλαμβάνουμε:

 • Customized Παρουσία
 • Community Building
 • Content Management
 • Monitoring και Reporting
 • Facebook Ads

Ανάπτυξη δικτύων

Το franchising αποτελεί μία μέθοδο διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μία σχέση συνεργασίας, στην οποία ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee (δικαιοδόχο) το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που πρώτος έχει αναπτύξει. Ο franchisee εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept/εταιρική ταυτότητα που έχει αναπτύξει ο franchisor.

Το συμβόλαιο συνεργασίας δικαιοπάροχου - δικαιοδόχου, δεσμεύει αμφότερους σε μία στενή και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation).

Τα τελευταία χρόνια το franchising γνωρίζει μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, αφού πλέον των 560 επιχειρήσεων franchise αξιοποιούν τις δυνατότητες του θεσμού συνεργαζόμενες με περίπου 3500 franchisees.

Για την υποστήριξη των νέων franchisor η εταιρεία προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες όπως:

 • Σχεδιασμός και εκκίνηση συστήματος franchise
 • Πιλοτική διαδικασία
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου
 • Αξιολόγηση του υποψηφίου franchisee (δικαιοδόχου) ως προς την καταλληλότητα του για αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο του franchise
 • Διάγνωση των πιθανών προβλημάτων μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ δικαιοπάροχου καιδικαιοδόχου
 • Επιλογή προσωπικού
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαιοδόχων

HR Assessment (Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης βασίζεται σε ένα παραγωγικό και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο προωθεί και υποστηρίζει το όραμά της.

Ειδικά στην τρέχουσα αυτή περίοδο που οι συνθήκες είναι περισσότερο απαιτητικές, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και ειδικά στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.

Μια λανθασμένη πρόσληψη δεν επιβαρύνει μόνο οικονομικά την επιχείρηση, αλλά προκαλεί και αναστατώσεις στην οργάνωση και λειτουργία της. Παράλληλα επιδεινώνει τη φήμη της, καθώς κανείς δε συμπαθεί μια επιχείρηση η οποία αλλάζει διαρκώς το προσωπικό της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί σωστά και με ακρίβεια το ανθώπινο δυναμικό της και να το τοποθετεί στην κατάλληλη θέση εργασίας.

Η KSP Consulting χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα standards στην αξιολόγηση και στην υποστήριξη των διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.

Προσφέρει σε κάθε Επιχειρηματία ή Υπεύθυνο Προσωπικού, περισσότερο έλεγχο, ταχύτητα και ακρίβεια στη διαδικασία πρόσληψης & αξιολόγησης υποψηφίων αλλά και του υπάρχοντος προσωπικού της επιχείρησης.

 • Ανάλυση Προσωπικότητας (EXEC-U-TEST)
 • Ανάλυση Πωλήσεων (υπάρχων πωλητής)
 • Τεστ Υποψήφιων Πωλητών
 • Τεστ Ευφυΐας (ΙQ test)
 • Tεστ Επιδεξιότητας
 • Δείκτης Ηγεσίας
 • Συνέντευξη - Έλεγχος Απόδοσης (για υποψήφιους & υπάρχον προσωπικό)