Νομική
Κάλυψη

Η KSP Consulting παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λογιστική
Παρακολούθηση

Η KSP Consulting έχει πρωταρχικό στόχο τηv παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Η KSP Consulting σε συνεργασία με τις εμπειρότερες εταιρείες ελεγκτών, προσφέρει εκτός από τις γνωστές σε όλους υπηρεσίες ελέγχου και μία ευρύτερη δέσμη υπηρεσιών.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Επιχειρισιακή
Στρατηγική

Η KSP Consulting είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η KSP Consulting σε συνεργασία με τις εμπειρότερες εταιρείες ελεγκτών, προσφέρει εκτός από τις γνωστές σε όλους υπηρεσίες ελέγχου και μία ευρύτερη δέσμη υπηρεσιών όπως :

 • α) Οργανώσεις λογιστηρίων, εσωτερικών ελέγχων κ.λ.π.

 • β) Ειδικές εργασίες όπως εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, μετατροπές επιχειρήσεων κ.λ.π.

 • γ) Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα Διαρκής Λογιστική Παρακολούθηση, φορολογικά, λογιστικά κ.α.

 • δ) Φορολογικές, οικονομικές, νομικές και άλλες συμβουλές.

Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων

Εφαρμογών φορολογικών και άλλων νομικών ρυθμίσεων από λογιστική και ελεγκτική άποψη κ.λ.π

Διαβάστε τη συνέχεια

Έλεγχοι

 • Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ
 • Τραπεζών
 • Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • Αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Εταιρειών Leasing
 • Χρηματιστηριακών εταιρειών (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Ι., Ε.Λ.Δ.Ε.)
 • N.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχ/σεων
 • Δήμων και Δημοτικών Επιχ/σεων
 • Νοσοκομείων και Νοσηλευτικών Μονάδων
 • Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Αγροτικών και λοιπών Συνεταιριστικών Ενώσεων
 • Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Διαφόρων Λογιστικών – Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ειδικών Λογαριασμών Ερευνών Α.Ε.Ι. και T.E.I.
 • Αξιοπιστίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κ.λ.π.

Οργανώσεις

 • Λογιστηρίων και πληροφοριακών – μηχανογραφικών συστημάτων
 • Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Κοστολόγησης αποθηκών και λοιπών τομέων και υπηρεσιών
 • Εφαρμογές Γενικού και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων

Ειδικές εργασίες

 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις – μετατροπές – εκκαθαρίσεις επιχ/σεων
 • Αυξήσεις-μειώσεις κεφαλαίου
 • Λογιστικές Πραγματογνωμοσύνες
 • Γνωματεύσεις σε ελεγκτικά – φορολογικά και λογιστικά θέματα

Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων

 • Λογιστικής τυποποίησης
 • Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Λειτουργίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αρχών και κανόνων άσκησης εξωτερικού ελέγχου
 • Εφαρμογών φορολογικών και άλλων νομικών ρυθμίσεων από λογιστική και ελεγκτική άποψη