Νομική
Κάλυψη

Η KSP Consulting παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λογιστική
Παρακολούθηση

Η KSP Consulting έχει πρωταρχικό στόχο τηv παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Η KSP Consulting σε συνεργασία με τις εμπειρότερες εταιρείες ελεγκτών, προσφέρει εκτός από τις γνωστές σε όλους υπηρεσίες ελέγχου και μία ευρύτερη δέσμη υπηρεσιών.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Επιχειρισιακή
Στρατηγική

Η KSP Consulting είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λογιστική Παρακολούθηση

Η KSP Consulting έχει πρωταρχικό στόχο τηv παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου.

Το, αυστηρά επιλεγμένο, Προσωπικό, η Οργάνωση, τα Πρότυπα των Εργασιών και, κυρίως, η πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαικών Standards που χρησιμοποιεί η εταιρία μας, είναι οι βάσεις που στηριζόμαστε, για να εξασφαλίσουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα που απαιτεί το Παγκοσμιοποιημένο επιχειρισιακό σύστημα.

Φοροτεχνικά - Φορολιγικά θέματα

Μελέτη, έρευνα, ανάλυση και προτάσεις των καταλλήλων διατάξεων και των περιθωρίων που παρέχουν οι φορολογικοί νόμοι προς επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων.

Πλήρης εναρμονισμός των φορολογικών νόμων και διατάξεων με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού προς εφαρμογή των επιταγών των Νόμων και αποφυγή από πλευράς των επιχειρήσεων και οργανισμών των αναλόγων κυρώσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια

Φοροτεχνικά - Φορολιγικά θέματα

 • Μελέτη, έρευνα, ανάλυση και προτάσεις των καταλλήλων διατάξεων και των περιθωρίων που παρέχουν οι φορολογικοί νόμοι προς επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων.
 • Πλήρης εναρμονισμός των φορολογικών νόμων και διατάξεων με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού προς εφαρμογή των επιταγών των Νόμων και αποφυγή από πλευράς των επιχειρήσεων και οργανισμών των αναλόγων κυρώσεων.
 • Εφαρμογή προτάσεων και έντυπη αποτύπωση για την πρακτική επίλυση, ολοκλήρωση και εξάντληση των διαφόρων θεμάτων.

Λογιστικά θέματα γενικής λογιστικής

 • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων
 • Εφαρμογές Λογιστικών Σχεδίων
 • Οργάνωση Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση Αποθηκών
 • Μελέτη και σύνταξη οικονομικών Καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών.

Λογιστικά θέματα αναλυτικής λογιστικής

 • Ανάλυση Συστημάτων Κοστολόγησης και Εφαρμογής
 • Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Σχεδίου Λογιστικού Αναλυτικής Λογιστικής
 • Προγραμματισμός Λειτουργίας
 • Προυπολογισμός Αριθμητικών μεγεθών

Εργατικά θέματα

 • Έρευνα, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση προτάσεων εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και επιχειρήσεων
 • Πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων απασχόλησης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συμβάσεων
 • Αντιμετώπιση θεμάτων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού των επιχειρήσεων και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.

Δικαίου εταιριών, ειδικών & διεθνών θεματών

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
  • Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
  • Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
  • Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών σε Α.Ε και Ε.Π.Ε.
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
  • Με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς
  • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα
 • ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
  • Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
  • Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Εξαγορές επιχειρήσεων
  • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Αυξήσεις-Μειώσεις κεφαλαίου
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Νόμων 2190/20 και 3190/55 αντίστοιχα.
  • Κωδικοποιήσεις καταστατικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • Πλήρης εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών.

Αλλοδαπές εταιρίες

Η KSP Consulting με την πείρα από την πολύχρονη παρουσία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια όπως:

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογραφικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οικονομικών Πόρων
 • Στρατηγικές Προγραμματισμού
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές Εταιριών
 • Επιλογή της κατάλληλης νομικής δομής
 • Σύσταση, εγκαθίδρυση και διοίκηση
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών
 • Δημιουργία του κατάλληλου λογιστικού συστήματος
 • Υπηρεσίες μετόχων (nominees), διεύθυνσης και γραμματείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Ανοιγμα και διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών
 • Ετήσιος έλεγχος
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες

Μηχανογραφήσης - μηχανοργανώσης λογιστηριών

Η KSP Consulting αναλαμβάνει την μηχανογράφηση των λογιστηρίων και συγκεκριμμένα:

 • Μελέτη και καθοδηγήσεις για την μηχανοργάνωση καθώς επίσης την παρακολούθηση εργασιών μέχρι το πέρας της πλήρης λειτουργίας της επιχειρήσεως
  • Μελέτη οργανογράμματος της μηχανογραφικής λειτουργίας της επιχείρησης
  • Παραμετροποίηση των εφαρμογών
 • Μετατροπή ενός χειρόγραφου συστήματος τήρησης βιβλίων σε πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα
 • Κωδικοποιήσεις όπως:
  • Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου (απόλυτα προσαρμοσμένο με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και με τις διατάξεις που διέπουν το Φ.Π.Α. και με τις ανάγκες του πελάτη)
  • Κωδικοποίηση πελατών
  • Κωδικοποίηση προμηθευτών
 • Μελέτη της εφαρμογής της λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής σε Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρίες καθώς επίσης σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση προσωπικού από εξειδικευμένους μηχανογράφους που είναι γνώστες της Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής και οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και του ΦΠΑ στην λειτουργία της μηχανογράφησης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η KSP Consulting αναλαμβάνει την προετοιμασία των φακέλων για την είσοδο των εταιριών στο Χρηματιστήριο ή στις άλλες αγορές (Κύρια-Παράλληλη . κ.λ.π.). Η επιλογή του Χρηματιστιρίου και των στρατηγικών εταίρων ή αναδόχων γίνεται με απόλυτα αυστηρά κριτήρια που εναρμονίζονται με την φιλοσοφία και την στρατηγική της υπό ένταξη εταιρείας.