Σχετικά με το ELF

Τα μέλη της δικηγορικής Εταιρείας είναι Ευρωπαϊκά γραφεία που έχουν επιλεγεί για το εύρος της ειδικότητάς τους με αποδεδειγμένη εμπειρία στις διασυνοριακές συναλλαγές.

Όλα τα μέλη έχουν Αγγλόφωνους δικηγόρους για την διευκόλυνση της επικοινωνίας.

Μέσω των μελών της η Ευρωπαϊκής Δικηγορική Εταιρεία προσφέρει:

• Υπηρεσίες με μέγιστο γνώμονα, την προσωπική εξυπηρέτηση.
• Άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη?.
•Τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα νομικών δραστηριοτήτων τόσο του εταιρικού πελάτη όσο και του ιδιώτη πελάτη της.
• Πάνω από 700 τοπικά ειδικευμένους δικηγόρους με διεθνείς διασυνδέσεις και τεχνογνωσία.
• Νομικές συμβουλές σε περισσότερες από 20 γλώσσες.

Με τα χρόνια, τα ευρωπαϊκά μέλη της δικηγορικής εταιρείας έχουν εργαστεί τακτικά μεταξύ τους για την οικοδόμηση μακροχρόνιας σχέσεις διαρκείας που είναι και η κύρια δύναμη του δικτύου.

Συνεργαζόμαστε με:

Το ευρωπαϊκό δικηγορικό δίκτυο συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, PLCs, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, κρατικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι πελάτες των εταιρειών μελών μας απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα μιας παγκόσμιας επιχείρησης με την προστιθέμενη αξία μιας πιο προσωπικής εξυπηρέτησης.

Πως είναι δομημένα:

Η Ευρωπαϊκή Δικηγορική Εταιρεία είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, διοικείται από ένα εκτελεστικό γραφείο και έναν πρόεδρο, που εκλέγεται από τα μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από κεντρικό γραφείο που επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του δικτύου.

Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών να διευκολυνθούν για την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη της φιλίας και της κατανόησης μεταξύ τους.

Επιπλέον, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής δικηγόρων έχει συσταθεί για την προώθηση και την καλύτερη γνώση των διαφόρων νομικών συστημάτων και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων προς όφελος των πελατών.

Επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία Στην διεύθυνση:

European Law Firm Central Office, One Redcliff Street, Bristol BS1 6TP England
Tel: + 44 117 917 7724 | Fax: + 44 117 917 7558

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το δίκτυο περιλαμβάνει 27 εμπορικά προσανατολισμένα δικηγορικά γραφεία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποια από τις εταιρείες-μέλη άμεσα ή απευθυνθείτε στο Sarah-Louise Green που είναι το κεντρικό γραφείο του δικτύου για την παροχή συμβουλών ή περισσότερες πληροφορίες.

Υπηρεσίες

Η ELF προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:

• Banking & Finance Ενεργητικού
• Εμπορική
• Corporate Finance & M & A
• Ποινικό
• Ανάκτηση Χρέους
• Απασχόληση (Εργασία)
• Πνευματική Ιδιοκτησία

Μέσω των μελών της η Ευρωπαϊκή Δικηγορική Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικής τεχνογνωσίας μεταξύ των οποίων:

• Agency
• Banking & Asset Finance
• Commercial
• Commercial Litigation & Arbitration
• Construction
• Corporate Finance / M&A
• Criminal
• Debt Collection
• Employment
• Environment
• EU & Competition
• Family
• Insolvency & Turnaround
• Intellectual Property
• Maritime & International trade
• Personal Injury & Public Liability
• Private business
• Real Estate
• Tax & Trusts
• Technology & Media
• Transport
• Wills & Probate