Η KSP CONSULTING ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η KSP Αλβανίας δημιουργήθηκε με σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν την δραστηριοποίηση τους στην χώρα της Αλβανίας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι :

Προφίλ εταιρίας

Η KSP με δραστηριότητα από το 1997 στην Ελλάδα και από το 2000 στην Ρουμανία έχει μεγάλη εμπειρία στην Βαλκανική Επιχειρησιακή στρατηγική και προσφέρει εγγυημένες λύσεις από τα πρώτα βήματα των επιχειρήσεων ή ομίλων που επιθυμούν την εξάπλωση τους και την είσοδο τους σε αυτές τις αγορές.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ξεκινώντας από την έρευνα αγοράς, την κατάρτιση Businness Plan και την ίδρυση της εταιρείας έως την ενοικίαση ή κατασκευή των απαιτούμενων για την δραστηριότητα εγκαταστάσεων και την αξιολόγηση πρόσληψης προσωπικού.

Αναλαμβάνει Νομικές, Λογιστικές - ελεγκτικές εργασίες, Φοροτεχνικές εργασίες (& υποβολή δηλώσεων φόρου και ΦΠΑ εάν εφαρμόζεται). Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων Νομική αντιπροσώπευση - διορισμό διευθυντών, γραμματέα,, υπηρεσία παροχής έδρας – εγγεγραμμένου γραφείου και ανωνυμίας / τύποις μέτοχου, Εργασίες ρουτίνας (corporate services) μικρής διάρκειας, (διαβίβαση αλληλογραφίας, τηλέφωνα, αρχειοθέτηση κλπ) Ενημέρωση Βιβλίων εταιρείας (μητρώα μετόχων, ετήσια γενική συνέλευση, υποβολή ετήσιας έκθεσης), Νομική προστασία και υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων Εμπορικού & Ποινικού Δίκαιου.

Με την KSP η είσοδος της επιχείρησης σας στην αγορά γίνεται πιο προσιτή βασισμένη στην επιστημονική προσέγγιση της αγοράς και την πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών μας. Έχουμε φροντίσει για κάθε λεπτομέρεια απαραίτητη για την επιτυχία της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπροσώπηση σας στην σύναψη ειδικών συμφωνιών με άλλες εταιρείες και στην εκπόνηση πάσης φύσεως ειδικών αδειών από τις αρχές που απαιτεί η εργασία σας για την έναρξη της δραστηριότητας της.

Η KSP θα χαρεί να σας ενημερώσει για όλες τις υπηρεσίες της σε προσωπική προγραμματισμένη συνάντηση χωρίς καμία οικονομική σας ή άλλη υποχρέωση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ

Κάθε πελάτης για την KSP Consulting είναι μοναδικός και η διαχείριση των επιχειρηματικών του ιδεών & στόχων γίνεται με την πρέπουσα επιστημονική προσέγγιση εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στις προσδοκίες του.

Η πείρα των ανθρώπων της KSP Consulting βοηθάει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφού κατά τον σχεδιασμό του έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανές παράμετροι ανάπτυξης με στρατηγικά σενάρια επιθετικά, αμυντικά και ευέλικτα.